In this issue

From MAS

It was the ancient Greek philosopher Heraclitus who coined the phrase “the only constant in life is change”. He might have said it somewhere around 500BC, but with our modern lives in a perpetual state of flux, it seems more relevant than ever.  

cover

The theme for this issue is ‘new directions’, and as we explore in these pages, upheavals can be an opportunity to triumph. Whether on a personal level or in a broader societal sense, change can promote innovation, a life pivot can illuminate an exciting new path and challenges can make way for new understandings.  

Our cover story this issue looks at why the global food scene could be in for a shake-up and the Kiwi pioneers leading the charge. From edible algae to lab-made milk, experts say the future menu might surprise you.  

We take a light-hearted look at the way Generation Z (those aged roughly 10 to 26) are changing the way younger people speak, and we talk to a surgical registrar who retrained in medicine after a career epiphany.  

For those nearing the end of their career finishing work can be another major shift. Ahead of the upcoming MAS Retirement Seminar in December, Australian retirement coach Jon Glass fills us in on how to mentally prepare to make the most of this new phase.

We welcome your feedback, story ideas and anything else you wish to share with us – email onmas@mas.co.nz.

  • helenmcdowall.PNG

    Helen McDowall 
    Chief Investment  
    Products Officer 

Kupu whakataki

Nā te kaimatapaki whakaaro o Kiriki, nā Heraclitus te kōrero “the only constant in life is change”. I whakatauākītia e ia te kōrero rā i roto i te takiwā o te rautau, o 500BC me kī. Ahakoa e noho nei tātou i te ao tāwhitiwhiti, i te ao tūnekeneke, inā kē te hāngai o te kōrero nei ki te āhua o te ao i ēnei rā. 

Ko te kaupapa nui o tēnei perehitanga, ko ‘te ahunga hōu’, ā, nō tātou ka āta wherawhera i ēnei whārangi nei, ka mārakerake te kitea o te pitomata o roto i ngā whakapātaritari nei. Ahakoa te pae tata rānei, ahakoa te pae tawhiti rānei o te kaupapa rā. Kei roto i te whakawhanaketanga te whakakaureratanga o te auahatanga. Kei roto hoki i ngā ākinga o te wā tētahi pihipihinga tūrama e whakakitea ai ētahi huarahi hōu. Mā ngā papatoiaketanga o te wā e hura mai ai ngā akoranga hōu. 

Ka ahu tika atu te perehitanga nei ki ngā take kai o te ao, ā, tatū atu ki te hunga e whakahaere nei i aua āhuatanga. Kua rawekehia te pūkohu wai me te mīraka ū-kore kia pai ai tā te tangata kai, ā, hei tā ngā tohunga o te ahurea kai, ka ohorere pea te tangata ki ngā rārangi kai e haramai nei. 

Ka āta tōmenetia haeretia a Whakatipuranga Z (10 – 26 te pakeketanga) me ngā whakaaweawenga nuitanga o te hunga mātātahi ki te āhua o tā te taiohi kōrero, otirā, ka whai wāhi atu ki te matapaki i te āhua ki ngā kohikohinga māramatanga a tētahi tākuta poka-tinana.  

Heoi anō te hunga e whakatata atu nei ki te tāoki i te ahurea mahi, he karawhititanga nuitanga tērā. I mua tonu atu i te wānanga tāoki a MAS, ka matapakitia tuatahitia e mātou te kaiwhakaako o mua o te kāhui tāoki o Ahitereiria, a Jon Glass, mō ngā rautaki whakatika whakaaro kia tū takarerewa ai ki ēnei āhuatanga hōu.  

Nau mai ngā whakaaro, nau mai ngā kōrero o te wā. Me he kōrero e hiahia nei te tuari mai, ā, tēnā whakapā mai ki taku īmēra, ki onmas@mas.co.nz. Kei wareware rā hoki, kua whakairia ake te makahīni ki te pae tukutuku, ki on.mas.co.nz. Ka mutu, kua āpititia atu he whitiata, he whakaahua ki reira anō hoki.  

Helen McDowall 
Chief Investment  
Products Officer 

In this issue

News in brief

Read more

Taking on the world in taekwon-do

Read more

The fridge and beyond

Read more

When MAS was there for me

Read more

Called to theatre

Read more

Spreading the word on wellness

Read more

MAS measures its carbon footprint with Toitū Envirocare

Read more

Old wisdom, new science

Read more

Protecting pearly whites

Read more

From battlefields to bricks

Read more

The power of gratitude

Read more

What’s your money type?

Read more

Say what?

Read more

Take your mind's eye to Sydney

Read more

Summer favourites

Read more

In review

Read more
Lego as therapy - Dan's story - Social

Lego as therapy / From battlefields to bricks

Greater good - Brainwaves trust - Huia Hanlen - listing.webp

Brainwave Trust / Old wisdom, new science

Blurred image of the Daisy Lab team

Futuristic fodder / The fridge and beyond